نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

1391/08/01
تهران 14 الی 17 آبان ماه 1391
Nov 4-7, 2012 Tehran, Iran