آموزش

سمینار

  • برگزاری و مشارکت در سمینارها و سمپوزیم‌های علمی و تخصصی
  • برگزاری دوره‌های تخصصی درون سازمان

آموزش و پژوهش

  • برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه کارخانجات آرد سازی، خوراک دام و طیور
  • فرصتهای پژوهشی و مطالعاتی با همکاری دانشگاههای صنعتی و مراکز تحقیقاتی