شفت

ساخت و تولید شفت مندریل کویل بازکن و جمع کن انواع گیربکس های سنگین