چرخدنده

شرکت صنایع غلطک شرق تولید کننده انواع چرخدنده های ساده، حلزونی، ماردون، شانه ای و ... مورد نیاز کشور می باشد.