تعویض شفت رول آسیاب

جایگزینی شفت شکسته با شفت پیچ شده به سیلندر، مربوط به رول آسیاب لاستیک خط بمبوری با پشتیبانی فنی شرکت لئونارد برایتن باخ آلمان


نام پروژه مشتری سال
تعمیر رول آسیاب لاستیک کویر تایر ۱۳۹۶