شفت کوپلینگ دنده‌ای

طراحی مجدد و بهینه محصول، آنالیز و طراحی فرایند تولید و عملیات حرارتی و نیز تولید نمونه اصلی شفت کوپلینگ دنده‌ای (Gear Spindle Coupling)


نام پروژه مشتری سال
ساخت کوپلینگ بهینه سازی شده شرکت تولیدی فولاد غرب آسیا ۱۳۹۴