کوپلینگ دنده ای

ساخت انواع کوپلینگهای دنده‌ای با استفاده از انواع آلیازهای فولادی در دسترس و عملیات حرارتی مورد نیاز هر یک از آنها. کوپلینگهای دنده‌ای ساخت اریکو به جهت افزایش طول عمر بالانس دینامیکی میگردند